rosa dels vents

f
Geografia
Meteorologia

rosa dels vents dibuixada en un portolà del 1600, confeccionat per Vicenç Prunes

© Fototeca.cat

Diagrama utilitzat en meteorologia i climatologia, per a resumir les observacions dels vents, recollides durant un període de temps llarg.

Generalment les observacions del vent corresponen a vuit direccions principals (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), indicades per línies que surten radialment d’un punt central. El percentatge del temps total durant el qual el vent bufa d’aquestes direccions és indicat per la longitud dels segments respectius. Per a indicar la velocitat mitjana del vent durant el període en què s’ha construït la rosa, hom utilitza petites barbetes unides als extrems dels segments radials. Cada barbeta completa simbolitza deu nusos, i mitja barbeta cinc nusos.

Rosa dels vents dibuixada en un portolà del s XVI atribuït a Joan Martines

© fototeca.cat