Rosa Maria Arquimbau

(Barcelona, 1910 — ?, 1992)

Escriptora.

Autora de contes, signats amb el pseudònim Rosa de Sant Jordi, i de narracions, aparegudes amb el seu nom, com Història d’una noia i vint braçalets (1934) i Home i dona (1936). Escriví per al teatre peces curtes, d’un caire còmic: Es rifa un home! (1935), L’inconvenient de dir-se Martínez (1957), etc.