rosari

m

Sèrie d’objectes iguals fixats al llarg d’una corda, d’una cadena, d’un fil.