Rosario Navarro i Sáez

(Barcelona, 1945)

Arqueòloga.

Es doctorà a la Universitat de Barcelona el 1979, on és professora d’arqueologia des del 1984. Ha participat en diverses excavacions arqueològiques, sobretot a la ciutat romana de Clunia (Burgos), de la qual encara forma part de l’equip investigador. Des del 1981 codirigeix els treballs arqueològics de la basílica visigòtica de Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat) i ha publicat diversos articles en sèries monogràfiques i congressos internacionals per donar a conèixer els resultats de les campanyes d’excavació. És autora de nombrosos estudis centrats en musivària romana, història agrària i arqueologia de l’antiguitat tardana a Hispània. Cal destacar-ne: Mosaicos romanos de Burgos (1998, en col·laboració) i el primer volum de la Història agrària dels Països Catalans (2004, en col·laboració).