Roser Majoral i Moliné

(la Seu d’Urgell, Alt Urgell, 1942 — Barcelona, Barcelonès, 7 de novembre de 2005)

Geògrafa.

Llicenciada en geografia i història per la Universitat de Barcelona (1971), on es doctorà el 1977 amb la tesi Clasificación de los paisajes agrarios en Cataluña, en fou professora titular des del 1984 i catedràtica des del 1989. S’ especialitzà en l’estudi de la geografia agrària, camp en el qual publicà diversos treballs (L’extensió actual de la vinya i l’olivera a Catalunya, 1979; Los paisajes agrarios en Cataluña, 1980; Anàlisi de l’agricultura a la Vall d’Aran, en col·laboració amb F. López, 1983, etc.). El 1983 organitzà el simposi internacional Rural Life and the Exploitation of Natural Resources in Highlands and High-Latitude Zones. Directora del departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Territorial de la Universitat de Barcelona (1990-94), coordinà el Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) de la Generalitat de Catalunya (1998), fou vicepresident de la Societat Catalana de Geografia de 1988 a 1993, membre de la junta directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles (1986-90) i membre fundador i president del Grup de Treball de Geografia Rural (1984-88). Entre 1984 i 2000 dirigí grups de treball i comissions de la Unió Geogràfica Internacional (UGI), del comitè espanyol de la qual fou cosecretària (1998-2000).