Rossend Arús i Arderiu

(Barcelona, 1845 — Barcelona, 1891)

Rossend Arús i Arderiu

© Fototeca.cat

Periodista i dramaturg.

Col·laborador de la premsa barcelonina, especialment a La Tramontana, Diari Català, La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa. Militant republicà, fou secretari del Primer Congrés Catalanista (1880). Escriví peces escèniques de tots els gèneres, algunes de les quals en castellà i més de quaranta en català, com La Llúcia dels cabells de plata (1872), Mai més Monarquia! (1873), Lo comte en Jaume (1874), etc. En col·laboració amb Joaquim M. Bartrina escriví El Nuevo Tenorio (1885). Dirigí també el Boletín Oficial de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana. Fundà la lògia catalanista Avant (1880). En morir deixà diversos llegats per a fins educadors, entre els quals destaca una biblioteca pública que porta el seu nom (Biblioteca Pública Arús).