Rossend Serra i Pagès

(Barcelona, 1 de març de 1863 — Barcelona, 1 de febrer de 1929)

Escriptor.

Vida i obra

Professor mercantil, publicà llibres de geografia, estadística i economia en català, en castellà i àdhuc en francès, i escriví diverses peces de teatre. La seva activitat més important, però, fou la de folklorista, que inicià el 1901 com a professor a l’Escola d’Institutrius. Fou promotor de la secció de folklore al Centre Excursionista de Catalunya (1904), director de la Biblioteca Folklòrica Catalana (des del 1906, i en col·laboració amb R. Miquel i Planas des del 1909) i membre fundador de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya (1915), dirigit a la Universitat de Barcelona per Tomàs Carreras i Artau.

Pertangué des del 1925 a l’Acadèmia de Bones Lletres i col·laborà en un bon nombre de revistes d’arreu de Catalunya. Entre les seves publicacions cal destacar Folklore català (1901), Novel·lística popular (1902), Preguntant pel comte Arnau (1904) i El cançoner musical català (1918). Una extensa selecció dels seus treballs sobre folklore, geografia i literatura fou aplegada en el volum d’homenatge Alguns escrits del professor Rossend Serra i Pagès, col·leccionats i publicats a honor del Mestre per les seves deixebles en ocasió del cinquantenari del seu professorat (1875-1925) (1926).

Bibliografia
  • Llorens de Serra, S. (1926): “Nota biogràfica”, dins Serra i Pagès, Rossend: Alguns escrits del professor Rossend Serra i Pagès, col·leccionats i publicats a honor del Mestre per les seves deixebles en ocasió del Cinquantenari del seu professorat (1875-1925). Barcelona, Estampa de la Casa Miquel Rius, p. 7-21
  • Medina, J. i Rovira, M. (1986): “Cartes de Josep Carner a Rossend Serra i Pagès”. Reduccions, 29/30, p. 49-76.