rotacional

m
Física
Matemàtiques

Operador diferencial definit sobre un camp vectorial A per la fórmula:

on ∇ és l’operador gradient .

El teorema de Stokes permet d’interpretar intuïtivament l’operador rotacional: quan rot A = 0 en una zona de l’espai, la circulació del camp vectorial A al llarg d’una línia tancada situada en aquella zona sol ésser diferent de 0. En particular, per al camp gravitacional g resulta rot g = 0, i per als camps elèctric i magnètic és rot E = -∂ B /∂ t i rot B = μ o j + μ o ε o