rotlle

m
Jocs

Nom de diversos jocs infantils en què els jugadors i les jugadores formen una rodona.