rotlle

rollo, corro, (es), roll, scroll, circle, (en)
m

Full de paper, pergamí, cartó, metall, etc, disposat donant o com donant una o més voltes a una tija cilíndrica.