rovell

roja
m
Micologia
Fitopatologia

Malura produïda en diverses plantes per fongs del gènere Puccinia, de l’ordre de les uredinals, els quals presenten cicles biològics complexos, sovint completats en hostes diferents.

El més conegut és el rovell del blat, causat per P.graminis, espècie heteroica, el cicle de la qual té lloc en el blat o un altre cereal i en el coralet. Les mesures contra el rovell del blat són preventives o indirectes, com l’ús de varietats resistents, l’aplicació d’adobs fosfòrics o potàssics i el rebuig de fems i adobs nitrogenats i la destrucció dels coralets pròxims.