RS-232

Recommended Standard 232 (en)

Estàndard d’interfície de connexió externa que permet connectar diferents dispositius en sèrie a un ordinador.

Té dues versions, una amb nou pins i l’altra amb vint-i-cinc. Tradicionalment ha estat present en tots els ordinadors personals en alguna de les dues versions, tot i que cada vegada més se substitueix per connexions de tipus USB. Generalment suporta la connexió amb el mòdem. També es coneix amb el nom d’EIA-232.