Ruf Fest Aviè

Rufus Festus Avienus (la)

(?, segle IV dC — ?, segle IV dC)

Poeta i geògraf llatí.

Traduí en hexàmetres els Fenòmens d’Arat, i la Periegesi de Dionisi. La seva obra més coneguda és l'Ora maritima, descripció de la costa mediterrània de la península Ibèrica, i de l’Atlàntic, fins a la Gran Bretanya.