Rugby

Ciutat del comtat de Warwick, Anglaterra, a l’E de Coventry, sobre l’Avon.

Tallers de maquinària, indústria electrònica i mercat de bestiar. A la seva public school, començà a desenvolupar-se, l’any 1823, l’esport que d’ella prengué el nom de rugbi.