Rus

Municipi de la província de Jaén, Andalusia, al SE de Linares, delimitat al N amb el Guadalimar i al S, amb el Guadalquivir.

Agricultura (oliveres i vinya), ramaderia i indústries derivades.