Rut

(?, ? — ?, ?)

Dona moabita, casada amb un dels avantpassats de David, protagonista del llibre de Rut, que en la Bíblia hebrea forma part dels llibres sapiencials, i, en les versions, dels històrics, per tal com la narració se situa a l’època dels jutges.

L’escrit, no anterior al s VI aC, és per a alguns una reacció contra les reformes de Nehemies sobre els matrimonis mixts; es tracta possiblement d’una bella llegenda sobre l’antic motiu de la dona que anhela una descendència. Rut és esmentada per l’evangeli de Mateu en la genealogia de Jesús.