Ruy Guerra

(Lourenço Marques, Moçambic, 1931)

Realitzador cinematogràfic brasiler.

Format a França, fou un dels impulsors del moviment del Cinema Novo. De la seva filmografia, barroca, suggeridora i d’extraordinària plasticitat, cal remarcar: Os cafajestes (1962), Os fuzis (1964), Sweet Hunters (1969), Os deuses e os mortos (1970), A queda (1978), Mueda (1979), les adaptacions d’obres de Gabriel García Márquez Erendira (1983) i Fábula de la bella palomera (1987), el musical Opera do Malandro (1986) i Xuarup (1989).