Ryoji Noyori

(Ashiya, Japó, 3 de setembre de 1938)

Químic japonès.

Estudià a la Universitat de Kyoto i ha treballat a les universitats de Kyoto y Nagoya. Especialitzat en química orgànica, començà a estudiar els mecanismes involucrats en la quiralitat de reaccions asimètriques de complexos organometàl·lics, desenvolupà processos de síntesi per la hidrogenació asimètrica selectiva de diferents tipus de molècules i aconseguí la síntesi asimètrica d’aminoàcids a partir de fosfines, fent servir catalitzadors de ruteni. Rebé el premi Nobel de química el 2001, juntament amb W.S.Knowles i K.B.Sharpless.