sabor

f
m
Física

Propietat basada en els nombres quàntics que distingeix els sis diferents tipus de quarks i les tres famílies de leptons.

Els nombres quàntics (isospín, estranyesa, encant, bellesa, veritat, nombre leptònic) restringeixen els diferents processos que poden experimentar les partícules elementals, malgrat que siguin processos permesos per la conservació de la càrrega elèctrica i l'energia.