sacaròmetre

m
Física

Areòmetre emprat per a determinar el pes específic i, per tant, la concentració dels xarops i solucions de sucres.

La forma més corrent és l’aeròmetre de Brix, els graus del qual (escala de Brix) indiquen el percentatge en pes de sacarosa.