sacerdot

sacerdote (es), priest (en)
m
Religió

Home dedicat o consagrat a oferir sacrificis a la divinitat, a exercir el sacerdoci .

Mitjancer entre els homes i els déus, té un poder funcional sobre el sagrat i n'és l’intèrpret. Sol formar part d’una classe tancada i jerarquitzada i mostra sovint una tendència a la dominació.