Sacerdots Amics dels Joves

Grups de sacerdots que sorgiren a totes les diòcesis del Principat, a partir del 1931, sota l’impuls d’Albert Bonet, per tal de promoure la Federació de Joves Cristians de Catalunya .

Des del 1934 tingueren un butlletí mensual anomenat Guiatge. Hi hagué intents, no reeixits, de trasplantar-los a Mallorca.