Safari

Navegador web desenvolupat per Apple Inc.

Fou creat inicialment per als equips de Mac OS X en substitució de l’Internet Explorer per a Macintosh. Durant el segon semestre del 2007 se'n feren públiques versions executables per a Microsoft Windows. El seu nucli de funcionament és desenvolupat sobre WebKit, com el navegador Chrome de Google.