Safi

Capital de la província de Safi, Marroc.

És el port de pesca principal de la costa atlàntica i un centre industrial molt destacat. Indústries derivades de la pesca (conserva de sardines), química, adobs i indústria tèxtil.