sageta

Sagitta sp (nc)
f
Helmintologia

Gènere de cucs marins, del grup dels quetògnats, transparents, de cos allargat, més o menys aplanat dorsiventralment, amb dos parells d’aletes laterals separades entre elles i de la caudal i d’uns 15 a 70 mm de llargada.

És un important element del plàncton oceànic. Carnívor voraç, s’alimenta de petits crustacis, de llurs larves i d’altres petits organismes Sagitta bipunctata (1,5-2 cm) és una espècie mediterrània comuna.