sagnia

plec del braç
f
Anatomia animal

Part interna de l’articulació de l’avantbraç amb el braç, oposada al colze.