sagramental

sacramental (es), sacramental (en)
m
Cristianisme

Cadascuna de les accions, ritus, objectes, pregàries, etc, instituïts i aprovats eclesialment a imitació dels sagraments i que produeixen efectes espirituals per intercessió de l’Església.

Anomenats fins al s XIII sacramenta minora, el ritual els classifica en consagracions (forma solemne que acompanya certs ritus i se serveix de la unció), benediccions constitutives (que adscriuen una persona o cosa a l’àmbit sagrat) i benediccions d’invocació (amb les quals hom demana el favor diví sobre persones o coses).