Saint Albans

Ciutat del comtat de Hertfordshire, Anglaterra, al N de Londres.

Impremtes, indústries tèxtils, fabricació de cronòmetres i d’instruments musicals. Bisbat anglicà. Catedral normanda dels s. XI-XII amb cor gòtic.