Saint-Cloud

Ciutat del departament d’Alts de Sena, França.

Nucli residencial, amb algunes indústries (electrònica, aeronàutica). S'hi troba el centre internacional de pesos i mesures. Al s XVII J.Hardouin-Mansard i P.Mignard hi construïren un palau on tingueren lloc els fets del 19 de brumari. Bombardejat durant la guerra del 1870, fou destruït el 1891. El 1677 hi fou creada una manufactura de porcellana que funcionà fins el 1766.