Saint Roch Basin

Conca marina de la província dels Territoris del Nord-oest (Canadà).