salbutamol

2-(tertbutilamino-1-(4-hidroxi-3-hidroximetilfenil) etanol, C13H15NO3
m
Química
Farmàcia

Substància cristal·lina que es fon a 157-158°C.

És un estimulant adrenèrgic dels receptors β2 ubicats en l’arbre bronquial. És administrat sobretot per via inhalatòria perquè el seu efecte directe permet l’administració d’una dosi baixa. Hom l’empra com a broncodilatador en el tractament de malalties respiratòries obstructives reversibles.