Salem

Ciutat de l’estat de Massachusetts, EUA, a l’àrea metropolitana de Boston.

Ciutat portuària, fou fundada el 1626 i fou un port molt actiu, especialment de comerç amb l’Orient, importància que perdé posteriorment en benefici de Nova York. Conserva alguns edificis notables del temps colonial. Es féu famosa per una despietada persecució de bruixes, el 1692.