salfumant

salfumán (es), hydrochloric acid (en)
m
Química

Denominació vulgar de les solucions aquoses d’àcid clorhídric emprades en la neteja de paviments, en blanqueria, etc.