salicàcies

salicáceas (es), Salicaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de salicals formada per arbres o arbusts caducifolis i dioics, de fulles simples, alternes i estipulades, de flors unisexuals, aclamídies, disposades en aments i generalment anemògames, de fruits en càpsula de dehiscència valvar, i de llavors amb llargs pèls sedosos.

Consta d’unes 250 espècies, pròpies quasi totes de les regions temperades i fredes de l’hemisferi nord.

Salicàcies més destacades

Populus alba àlber, alba, arbre blanc
Populus canadensis pollancre del Canadà
Populus canescens àlber bord
Populus deltoides carolina
Populus euphratica pollancre d'Elx, om blanc
Populus nigra pollancre, clop, poll, pollanc, xop
Populus nigra var. italica pollancre gavatx
Populus tremula trèmol
Salix sp. salze
Salix alba salze blanc, saule
Salix alba ssp. vitellina vim, vímec, vimetera groga
Salix atrocinerea gatell, trencadella
Salix aurita vimassa
Salix babilonica desmai
Salix caprea gatsaule, alziró, salenca
Salix elaeagnos sarga, sarguer, sarguera, verga
Salix fragilis ssp. neotricha vimetera, vimer, vimenera, vimerera
Salix purpurea sàlic, salenca, saulic
Salix pyrenaica salze o salenca dels Pirineus
Salix reticulata salze o salenca reticulada dels Pirineus
Salix triandra salze triandre