salicilat de metil

o-hidroxibenzoat de metil, C8H8O3
m
Química
Farmàcia

Líquid oliós incolor que ocorre en les fulles de Gualtheria procumbens i en la clofolla del bedoll (Betulia lenta) i confereix a les essències d’aquests vegetals llur olor característica.

És soluble en els solvents orgànics i poc soluble en l’aigua. Bull a 223°C i es congela a -8°C. Hom l’obté de les seves fonts naturals o per esterificació de l’àcid salicílic amb metanol. Presenta acció antireumàtica i és emprat en el tractament tòpic de les neuràlgies.