salinitat

salinidad (es), salinity (en)
f
Geologia
Agronomia

Contingut de sals en el sòl.

Llevat dels halòfits, la majoria de les plantes no tolera una salinitat alta. La correcció dels sòls salins és feta principalment mitjançant el reg i el drenatge, i amb l’addició de matèria orgànica i de sulfats.