salinitat de referència

f
Geografia

Salinitat d’una mostra d’aigua de mar amb la composició de soluts de referència, les unitats en que s’expressa són g/kg.

Per mostres d’aigua amb salinitats pràctiques entre 2 i 42 PSU i temperatures entre -2ºC i 35ºC la salinitat de referència es pot calcular directament a partir de la salinitat pràctica multiplicant aquesta darrera per un factor de conversió.