salinitat pràctica

f
Geografia

Salinitat calculada a partir de mesures de conductivitat de l’aigua de mar i expressada en unitats PSU.