salmiac

m
Mineralogia i petrografia

Clorur amònic, NH4Cl.

Mineral que cristal·litza en el sistema cúbic, en cristalls petits i de forma allargada que li donen un aspecte tetragonal. Té una exfoliació imperfecta en cubs. La duresa és molt baixa, d’1 a 2, i el pes específic és d’1,53. És incolor i també de color groc i marró, a causa de l’addició de FeCl3. Té un gust salí picant i és fàcilment soluble en l’aigua. Es troba com un producte de sublimació en els volcans (Vesuvi i Etna), i també en els incendis de materials enderrocats i escombraries i de capes de carbó.