Saló Beethoven

Agrupació musical fundada com a continuació del Salonet Banqué per A.Noguera i J.Marquès i Luigi.

Funcionà com a secció filharmònica del Cercle Mallorquí de Palma, i hi prengueren part, entre altres, J.Alcover, M.dels Sants Oliver, J.L.Estelrich i sobretot A.Noguera, que en fou el veritable mantenidor. Situada en els baixos de la redacció de La Última Hora, organitzà molts concerts —cal destacar e del maig del 1894 a les coves d’Artà, amb Albéniz, Uetam, J.Lamote de Grignon, etc. —. Tot i el caràcter minoritari, gaudí d’una certa popularitat juntament amb la tertúlia dominical de J.Alcover.