Salomé

(Palestina, segle I — ?, ?)

Salomé, per Gustav Klimt (1905)

© Fototeca.cat

Princesa jueva, filla d’Herodes Filip i d’Herodies.

Muller del tetrarca Filip, es tornà a casar amb Aristòbul, net d’Herodes el Gran. És famosa per la dansa que executà davant Herodes Antipas, després de la qual, per instigació de la mare, demanà el cap de Joan Baptista. L’escena —que ha inspirat nombrosos artistes— apareix ja en els claustres de Sant Pere de Galligants i en els de Sant Cugat del Vallès. Entre les pintures, cal esmentar una taula de Lluís Borrassà (Musée des Arts Décoratifs, París), ultra les obres clàssiques del Giotto a Florència o de Donatello a Siena. Ha inspirat també nombrosos escriptors i músics, entre els quals cal esmentar el drama Salomé d’Oscar Wilde (1891), que serví de llibret per a la Salome de Richard Strauss, estrenada a Dresden el 1905 (a Barcelona, el 1910).