salpa

Sarpa salpa (nc.)

f
Ictiologia

Peix de l’ordre dels perciformes, de la família dels espàrids, de fins a 45 cm de llargada, amb una dotzena de bandes daurades estretes, ben marcades, que li recorren longitudinalment els flancs.

Habita als fons rocosos i arenosos costaners coberts d’algues, fins als 70 m de fondària. És essencialment herbívor, bé que ocasionalment consumeix petits crustacis. Es distribueix per l’Atlàntic oriental i les mars Mediterrània, Adriàtica i Negra.