s’Alqueria Vella

Antiga possessió del terme municipal d’Artà situada al N de la vila; era la més gran del terme fins que fou dividida (Alqueria Vella de Dalt, Alqueria Vella d’Avall).