saltiri

psalteri, psaltiri, salteri
m
Bíblia

Part del breviari que conté les hores canòniques de tota la setmana, amb els salms corresponents i amb exclusió de les lliçons i oracions que els acompanyen.