salut pública

f
Medicina

Art i ciència d’organitzar i dirigir els esforços de la comunitat, amb la finalitat de prevenir, recuperar i rehabilitar l’individu i obtenir-hi un òptim nivell de salut.

L’ordenació de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública en l’àmbit territorial de Catalunya es troben regulades a la Llei 18 ⁄ 2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, per mitjà de la qual la Generalitat exerceix les competències legislatives de desenvolupament sobre la matèria.