Salvador de Samà i de Torrents

(Barcelona, 1861 — Barcelona, 1933)

Salvador Samà, Marqués de Marianao

© Fototeca.cat

Polític.

Besnebot de Salvador Samà i Martí (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 13 d’abril del 1797 - l’Havana, 24 de juny de 1866), n’heretà el marquesat de Marianao i importants interessos a Cuba i a les Filipines. També heretà el marquesat de Vilanova i la Geltrú concedit a la seva mare, Rafaela de Torrents i de Higuero, el 1889.

S'afilià al partit liberal i fou diputat a corts per Gandesa (1891-96); creat gran d’Espanya (1893), fou senador vitalici. Fou alcalde de Barcelona (1905-06 i 1910-11), membre de les juntes organitzadores de les exposicions de Barcelona del 1888 i del 1929 i regidor de l’ajuntament de Barcelona (1930-31). Publicà diversos articles sobre Cuba, i l’opuscle Cuestiones nacionales e internacionales (1900). Creà el parc de Samà, a Cambrils (Baix Camp), obra de J. Fontserè (1882). Rebé l’orde del Santo Sepulcro i fou nomenat coronel honorari dels voluntaris de l’Havana.

Els seus títols passaren al seu fill, Salvador de Samà i Sarriera (Vinyoles i els Arcs, Baix Camp, 1885 - Barcelona, 21 de desembre del 1948), posteriorment, als seus nets Salvador de Samà i Coll (Vinyoles i els Arcs, Baix Camp, 27 de setembre del 1910 - París, 1976), Jaume de Samà i Coll (Barcelona, 13 de desembre de 1913 - Madrid, 1979) i Maria Victòria de Samà i Coll (Vinyoles i els Arcs, Baix Camp, 28 d’agost del 1911 - ?), i als descendents d’aquesta darrera, el seu fill, Alfons de Fontcuberta i Samà, i la seva neta, Mariana de Fontcuberta i Juncadella.