Salvador Millet i Bel

(Viladrau, Osona, 1912 — Barcelona, 29 d’abril de 1998)

Salvador Millet i Bel

© Fototeca.cat

Economista.

Diplomat per la Institució d’Estudis Econòmics i Comercials de la Generalitat, estudià a Berlín i fou deixeble de Wilhelm Röpke i Friedrich von Hayek. Ingressà a les joventuts de la Lliga (1935) i s’associà a Francesc Cambó. Perseguit el 1936, s’exilià a França. En tornar dugué uns serveis d’estudis de Cambó i dirigí l’editorial Alpha (1947-56). Adscrit a l’escola de l’economia liberal, és autor de diversos estudis i col·laborà sovint amb articles de fons en La Vanguardia . President de l’Institut d’Estudis Europeus, fou un dels promotors de l’acostament als mòduls neocapitalistes i democràtics d’Europa. El 1975 encapçalà l’intent frustrat de la renovació de la Lliga sota el nom de Lliga Liberal Catalana . Ocupà càrrecs empresarials i en 1980-87 fou president de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El 1986 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi.