Salvesines

Salvesinas (oc-x-aranese), Salvezines (fr)

Municipi de la Vall de Santa Creu.

Se situa aigua avall de la vall de la Bolzana, que rep aquí la petita vall afluent del torrent de Faussibre i que es troba encerclada per una sèrie d’elevacions (pic d’Estable, 1.495 m a ponent; puig de los Escaravatets, 1.342 m a llevant), cobertes en una bona part de bosc (boscos d’en Mala, de Faussibre). Hi ha pedreres de feldespat, petites extensions de vinya i nombroses fonts, i a més hi té tradició l’apicultura.

El poble (500 m d’altitud) es troba a l’esquerra de la Bolzana, al voltant de l’església parroquial, dels segles XVII-XVIII, amb un campanar d’espadanya. Al veïnat de lo Conilh, vers el N, hi ha una serradora.