Sāṃkhya

Un dels sis sistemes filosòfics (darśana) de l’hinduisme.

Centrat en el Sāṃkhya-Sūtra (~1400 aC), ha estat objecte de nombrosos comentaris, el més important dels quals és el d’Iśvarakṛṣṇa, Sāṃkhya Kārikā (sVaC). Sistema ateístic —Buda hi fomentà la seva doctrina—, reconeix dues realitats últimes: Puruṣa (esperit), i Prakṛiti (matèria). Associat al sistema ioga, ha tingut influència també en el pensament religiós, sobretot en la Bhagavad- Gītā.