Samuel Johnson

(Lichfield, Strafford, 1709 — Londres, 13 de desembre de 1784)

Escriptor anglès.

És autor de Life of Richard Savage (1774), d’un notable Dictionary of English Language (1755), de la novel·la The History of Scotland (1775) i de Lives of the most Eminent English Poets (aparegudes en dues sèries: 1779 i 1783), entre altres obres. Des del decenni dels seixanta dominà la vida literària anglesa. Conversador brillant i càustic, d’una personalíssima ideologia tory, fou amic de David Garrick, Reynolds, Goldsmith, Gibbon, Burke, etc. Contribuí molt a la seva popularitat la biografia que n'escriví el seu deixeble i amic James Boswell.